KAPI DEDEKTÖRLERİ

Yaya geçişlerinde güvenlik nedenli üst aramalarına gerek bırakmayan metal, kurşun v.b. tehlikeli maddeleri algılayan sistemlerdir.